Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát

Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát

Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát

Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát

Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát
Công Ty TNHH Xây Lắp và Thương Mại Trường Thịnh Phát
Co cong ren IMC 45°
  • Co cong ren IMC 45°
  • Lượt xem: 595
  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Vật liệu (Material): Thép mạ điện (Pre-galvanized steel), Thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot dip galvanized steel)

 Tiêu chuẩn BS31: kích thước Ống thép luồn dây điện là 19mm
 Tiêu chuẩn BS4568: kích thước Ống thép luồn dây điện là 20mm
Sản phẩm cùng loại
Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát Công Ty TNHH Xây Lắp và TM Trường Thịnh Phát